Auteursrechtverklaring

  1. De auteur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden bijdrage en stemt ermee in dat de redactie deze indien nodig – met mate – kan bewerken. Als een redacteur van mening is dat bepaalde delen van de tekst verder uitgewerkt moeten worden of ingekort dienen te worden, zal hierover overleg plaatsvinden met de auteur.
  2. De verantwoordelijkheid voor het publiceren van privacygevoelige gegevens ligt volledig bij de auteur.
  3. Door het indienen van een bijdrage geeft de auteur ook toestemming aan de vereniging om het artikel te publiceren, mogelijk op of in een ander medium van de vereniging, zoals in de databank. Het auteursrecht en de verantwoordelijkheid blijven ongewijzigd.