Digitaal of papier

Voor het papieren lidmaatschap (binnen Nederland) betaalt u € 46,00 per jaar en krijgt u het maandblad via de post toegezonden. Een digitaal lidmaatschap kost € 32,00 per jaar en u krijgt het maandblad via de e-mail toegezonden. Verder heeft u met een digitaal lidmaatschap dezelfde rechten als met een papieren lidmaatschap.