Opzeggen

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende jaar te gebeuren.