Publicatieproces (papier)

  1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar [email protected].
  2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
  3. Stuur bij voorkeur een eenvoudig tekstbestand zonder opmaak. Het maakt in principe niet uit welke tekstverwerker u gebruikt, maar de voorkeur gaat uit naar Microsoft Word.
  4. De redactie zal zorgen voor de nodige typografische aanpassingen en opmaak. Vermijd daarom het gebruik van volledige woorden in hoofdletters, vette letters of onderstrepingen.     
  5. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
  6. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
  7. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.