Publicatieproces (digitaal)

  1. Bijdragen kunnen worden ingezonden naar hogenda@onsvoorgeslacht.nl.
  2. Vergeet niet uw correspondentieadres te vermelden bij het indienen van een artikel.
  3. Voor publiceren in de databank vindt slechts een minimale opmaakslag plaats. Dient u alstublieft een document in met eenvoudige en toegankelijke opmaak. Genealogieën worden bij voorkeur in de OV stijl online gezet (zie publiceren op papier).
  4. Houd u aan de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal.
  5. Het is wenselijk dat bijdragen voorzien zijn van een inleiding.
  6. Probeer het gebruik van (lange) regesten in de oorspronkelijke spelling zoveel mogelijk te vermijden. Als bepaalde woorden of uitdrukkingen moeilijk te vertalen zijn naar modern Nederlands, plaats deze citaten dan tussen aanhalingstekens.