Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Lidmaatschap

Doel van de vereniging

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen.

Voordelen lidmaatschap?

Als lid:

 • ontvangt u het maandblad ‘Ons Voorgeslacht‘;
 • kunt u uw genealogische vragen stellen in het maandblad;
 • kunt u voor een klein bedrag intekenen op papieren exemplaren van nieuwe delen van onze series ‘Hollandse Bronnen’, ‘Utrechtse parentelen’, ‘Hollandse parentelen’ én heeft u via Hogenda toegang tot de digitale versie;
 • heeft u gratis toegang tot de bibliotheek in ons verenigingscentrum;
 • wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste aanwinsten in de bibliotheek;
 • kunt u gebruik maken van onze unieke boekenuitleenservice;
 • heeft u recht op korting op onze reeds verschenen publicaties;
 • heeft u toegang tot het besloten gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) en de Hollandse Foto Databank (HoFoDa).
 • Kunt u uw genealogische website op de website op laten nemen*.
  * Richt daartoe een verzoek aan de webmaster met daarbij vermeld:
  • uw naam waarmee u in de administratie van de vereniging bent opgenomen;
  • de naam van uw website;
  • het adres van uw website;
  • welke genealogische informatie het betreft.

Looptijd van het lidmaatschap

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Vanaf aanmelding en na ontvangst van uw betaling kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (bijvoorbeeld HoGenDa, bibliotheek).  De al verschenen nummers van het maandblad over het lopende jaar krijgt u met terugwerkende kracht toegezonden.

De extra uitgaven van de vereniging, die eerder in het jaar verschenen zijn, worden niet nagezonden.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

Hoogte van de contributie

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de volgende contributiebedragen van toepassing:

Regio Bedrag
voor NL € 39,00
voor EUROPA € 55,00 (vermeld ‘OUR COST’)
buiten EUROPA € 65,00 (vermeld ‘OUR COST’)
Digitaal € 25,00

Geassocieerde leden

Voor degenen die in het buitenland wonen en gebruik willen maken van het besloten gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa), bestaat de mogelijkheid om zich als geassocieerd lid aan te sluiten. Zij krijgen het maandblad digitaal toegestuurd.
Het geassocieerde lidmaatschap kost € 25,00 per jaar.

Aanmelden als lid of geassocieerd lid

Vul het aanmeldformulier in als u (geassocieerd) lid wil worden.

Betalingen

IBAN bankrek: NL30INGB0000055546
t.n.v. Ons Voorgeslacht
onder vermelding van: naam, adres en lidnummer(s).

Voor betalingen vanuit het buitenland toevoegen: BIC-nummer: INGBNL2A

Automatische incasso contributie

Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn uiteraard de contributies. U heeft daar geen omkijken meer naar wanneer u ons machtigt de contributie automatisch te incasseren én voor ons is het ook een stuk gemakkelijker. Hier vindt u het machtigingsformulier waarmee u toestemming voor automatische incasso verleent.

Vragen?

Stuur een mail naar onze penningmeester.