Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

Lidmaatschap

Doel van de vereniging

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen.

Voordelen lidmaatschap?

Als lid:

 • ontvangt u het maandblad ‘Ons Voorgeslacht‘;
 • kunt u uw genealogische vragen stellen in het maandblad;
 • kunt u voor een klein bedrag intekenen op papieren exemplaren van nieuwe delen van onze series ‘Hollandse Bronnen’, ‘Utrechtse parentelen’, ‘Hollandse parentelen’ én heeft u via Hogenda toegang tot de digitale versie;
 • heeft u gratis toegang tot de bibliotheek in ons verenigingscentrum;
 • wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste aanwinsten in de bibliotheek;
 • kunt u gebruik maken van onze unieke boekenuitleenservice;
 • heeft u recht op korting op onze reeds verschenen publicaties;
 • heeft u toegang tot het besloten gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) en de Hollandse Foto Databank (HoFoDa).
 • Kunt u uw genealogische website op de website op laten nemen*.
  * Richt daartoe een verzoek aan de webmaster met daarbij vermeld:
  • uw naam waarmee u in de administratie van de vereniging bent opgenomen;
  • de naam van uw website;
  • het adres van uw website;
  • welke genealogische informatie het betreft.

Looptijd van het lidmaatschap

Statutair loopt het lidmaatschap gelijk aan het kalenderjaar en bent u voor het gehele jaar de contributie verschuldigd. Vanaf aanmelding en na ontvangst van uw betaling kunt u gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging (bijvoorbeeld HoGenDa, bibliotheek).  De al verschenen nummers van het maandblad over het lopende jaar krijgt u met terugwerkende kracht toegezonden.

De extra uitgaven van de vereniging, die eerder in het jaar verschenen zijn, worden niet nagezonden.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende jaar te gebeuren.

Hoogte van de contributie

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de volgende contributiebedragen van toepassing:

Regio Bedrag
voor NL € 41,00
voor EUROPA € 65,00 (vermeld ‘OUR COST’)
buiten EUROPA € 75,00 (vermeld ‘OUR COST’)
Digitaal € 26,00
Jeugd tot 18 jaar € 13,00

Digitaal of papier?

Voor het papieren lidmaatschap betaalt u €41,00 per jaar en krijgt u het maandblad via de post toegezonden. Met een digitaal lidmaatschap betaalt u €26,00 per jaar en krijgt u het maandblad via de e-mail toegezonden.

Aanmelden als lid

Vul het aanmeldformulier in als u lid wilt worden.

 

Betalingen

Automatische incasso contributie

Onze belangrijkste bronnen van inkomsten zijn uiteraard de contributies. U heeft daar geen omkijken meer naar wanneer u ons machtigt de contributie automatisch te incasseren én voor ons is het ook een stuk gemakkelijker. Hier vindt u het machtigingsformulier waarmee u toestemming voor automatische incasso verleent.

Wilt u zelf de contributie overmaken dan ontvangt u van ons een digitale factuur, waarvan u het bedrag op onze bankrekening kunt overmaken of via de betaallink in de mail. Bij de laatste optie is betaling via IDEAL of creditcard mogelijk.

Vragen?

Stuur een e-mail naar onze penningmeester.