Lijst van ereleden van Ons Voorgeslacht

Gedurende de 75 jaar dat onze vereniging bestaat hebben veel leden zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt, hetzij in het bestuur, in het verenigingscentrum, bij het organiseren van evenementen of het ontsluiten van bronnen. Op voordracht van het bestuur kunnen deze leden in een Algemene Ledenvergadering gekozen worden tot erelid/erevoorzitter van de vereniging. Aanvankelijk was het ook mogelijk om benoemd te worden tot lid van verdienste. Was je eenmaal lid van verdienste dan kon je later ‘bevorderd’ worden tot erelid. Na een wijziging in de statuten op 1 november 2008 komt het begrip lid van verdienste niet meer voor en zodoende zijn vanaf die datum deze leden automatisch benoemd tot erelid.

NaamJaar van benoeming
W.A. van Rijn1951
C. Hoek1958
T. van der Loos1965
G. Meijer1971
W. Weerheijm1971
J.W.J. Moerman1979  erevoorzitter
A.A. Arkenbout1986
P. Slot1986
P.B.C.D. Tol 1986
E.J.C. de Veer1986
A.M. Verbeek1987
A.B. Maliepaard1995
C. Hoek1996
N.L. van Dinther1996
B. Eikenboom1996
B. de Keijzer1996
H.J. van der Waag1996
R. de Hek2002
Mw. A.M. Boudewijn- van ’t Hoff2002
J.H. van der Boom2002
J.J. Vervloet2004
mr. J.J.F. Lots2004  erevoorzitter
C.J. Stolk2007
A. van der Tuijn2018
H.K. Nagtegaal2018
K.J. Slijkerman2021
A. van der Waal2022
H. de Mortier2024

5 Artikelen
2 Artikelen
3 Artikelen
2 Artikelen